”Förhoppningen är att skol-eleverna med hjälp av det färdiga materialet, spelen och lekarna ska lära sig grundläggande saker om energi och energibesparing”, säger Siv Granqvist.

Energisparveckan 25 år

Den 11–17 oktober firas den nationella energisparveckans 25-årsjubileum, som vanligt med Katternöbolagen som deltagare.

”Syftet är att bidra till baskunskaper om energi och energiproduktion och ge idéer om hur energi kan sparas och användas på ett förnuftigt sätt”, säger Siv Granqvist, sekreterare för ledningen på Herrfors.

För trettonde året delar bolaget ut ett arbetsmaterial, ”Hej, allt funkar”, till andraklassister i skolor inom eldistributionsområdet.

Åtta skolor har meddelat sitt intresse och kommer att få färdigt läromaterial producerat av det statligt ägda energikonsultbolaget Motiva.

Ett inslag i energiveckan är att deltagarna kan ge exempel på saker man kan göra för att spara energi och minska belastningen på miljön, något som sammanfattas i slogan för energiveckan: ”Det vi gör har betydelse.”