Energi i alla former är Ove Lövholms melodi.
Karolina Isaksson

Nu är elnätet äntligen digitalt

Det var elingenjör han skulle bli, det visste han ganska tidigt. Ove Lövholm är uppvuxen i byn Katternö, energikoncernens vagga, och det är ju inte helt ologisk att han sedan många år tillbaka ägnar sina arbetsdagar åt att planera elnät.

”Jag sökte mig som ung till elingenjörsutbildningen i Vasa och jobbade många år med elplanering på ABB efter studierna”, berättar han.

Han flyttade tillbaka till hemtrakterna 2010, när han fick jobbet som nätbyggnadschef på Esse Elektro-Kraft Ab, och han fick i början lära känna arbetsgivarens elnät den analoga vägen.

”När jag började här hade vi en bok med papperskartor i A3-format som skulle uppdateras och tryckas upp i ny upplaga vartannat år”, minns han.

Sedan dess har digitaliseringen skött om så att papperskartorna ersatts av digitala kartor och planeringsprogram har gett en lägesbeskrivning i realtid.

”Det hör till mina uppgifter att leda arbetet ute i fält och självklart har det underlättat jobbet för alla att vi nu kan ha uppdaterade digitala kartor. Montörerna har med sig Ipaddar i fält, där de har all aktuell information de behöver.”

För att hålla EEKAB:s nät välskött och välfungerande, krävs kontinuerligt underhåll. Energimarknadsverket ställer dessutom krav på att nätbolag stormsäkrar sina 20-kilovoltsnät. Kraven fylls ifall minst fyra kilometer jordkabel grävs per år. Esse Elektro-Kraft snittar på 6-7 kilometer per år och uppfyller alltså kravet med råge.

”Det är ett resultat av god planering. Arbetsledningen tar också en hel del av min arbetstid. Vi har sex linjemontörer ute och ständigt nya projekt.”

På fritiden ägnar han mycket tid utomhus med familjen, som förutom Ove består av hustru och två barn på 10 och 12 år.

”När vi får tillfälle åker vi ut till Fäboda. Det gäller året runt, inte bara de där två veckorna i juli när alla är där. Det är en fin natur där ute som vi alla uppskattar väldigt mycket.”

Hans son är också aktiv terrängcyklist i Larsmo IF:s verksamhet och farsan skjutsar gärna pojke och cykel till träning. Och om det ges möjlighet tar han själv en tur i terrängen.

TEXT: Johan Svenlin