Parallellt med bytet av lampor förnyas även styrsystemet för belysningen.
Karolina Isaksson

Mera ljus med mindre elförbrukning

Nykarleby Kraftverk

Gatubelysningen i Nykarleby genomgår en långsiktig uppgradering, där nya effektiva lampor ersätter äldre modeller. Baserat på en långsiktig plan kapas en tredjedel av elförbrukningen i de cirka 4 000 gatlampor som lyser upp Nykarleby centrum och stadens tätbebyggda områden.

”Armaturerna ägs av staden och vi sköter underhållet. Nu efter sommaren gör vi som vanligt en grundlig genomgång och byter ut trasiga lampor. Senare under hösten gör vi en ny runda. Vi har i snitt förnyat ett hundratal lampor per år”, säger Tony Eklund, vd på Nykarleby Kraftverk.

Förnyelsen sker gradvis, ofta i samband med att Nykarleby Kraftverk förnyar elnätet eller gör annat underhåll. Sedan en tid tillbaka har LED-lampor, som ger starkare ljus med mindre el, fått en större utbredning även inom gatubelysningen.

”De senaste åren har priset på LED-lampor sjunkit betydligt. Livslängden för LED är betydligt längre och elförbrukningen rejält mindre, jämfört med äldre teknologier”, säger Markus Backlund, driftchef på Nykarleby Kraftverk.