Jim Sandbacka vid Kronoby Elverk visar en del gamla mätinstrument som finns bevarade vid elverket.
Karolina Isaksson

Hundraåring som sköt upp kalaset

Kronoby Elverk

Detta skulle ha blivit ett festligt år för Kronoby elverk, men på grund av pandemin har planerna om öppet hus inte kunnat förverkligas.

”Nej, det har varit svårt att ordna något evenemang för allmänheten i år”, konstaterar Jim Sandbacka, vd på Kronoby Elverk.

Själva hundraårsdagen inföll i somras. Det var den 23 juli 1921 som Kronoby elektricitetsandelslag ombildades till Kronoby kommunala elektricitetsverk. Innan dess hade elektricitetsandelslaget, som grundats 1918, skött eldistributionen i Kronoby centrum.

Andelslaget hade ett hundratal medlemmar vid den tidpunkten, och tillsammans hade dessa medlemmar 550 lampor som lystes upp med el, enligt uppgifter i Anders Svenfelts historik Kronoby Elverk 70 år 1921–1991.

Elverket växte rejält 1971 när det slogs ihop med Nedervetil kommunala elektricitetsverk, som grundats som ett andelslag 1938. Kronoby Elverk ombildades sedan till aktiebolag 2015 och har numera över 3 100 abonnenter, främst i Kronoby kommun men även i Lepplax och i delar av Karleby.