Från Katlas utbrott 1918

Katla spyr ut koldioxid

Vulkanen Katla ger för tillfället ifrån sig tre gånger mer koldioxid till atmosfären än hela Islands befolkning, enligt en ny studie.

Katla är den största isländska vulkanen, med sitt senaste utbrott för precis hundra år sedan, 1918. Katla har sedan norrmännens ankomst till Island på 800-talet haft sjutton dokumenterade utbrott med mellanrum på 40–80:e år, vulkanforskarna har länge talat om ett förestående nytt utbrott.

Katla är för närvarande delvis täckt av glaciären Mýrdalsjökull och visar utåt inte mycket aktivitet. Under jord är aktiviteten emellertid desto större, enligt en grupp isländska och brittiska geologer, som nyligen berättade om sin forskning för isländska medier.

Till exempel beräknas Katla för närvarande avge koldioxid till atmosfären i en mängd av omkring 20 000 ton om dagen. Det tyder enligt Evgenia Ilyinskaya, vulkanolog verksam vid universitetet i Leeds, på stor aktivitet inne i Katla.

”Det är högst osannolikt att så här stora emissioner skulle uppstå av geotermisk aktivitet. Det måste också handla om att magma byggs upp inne i vulkanen”, säger hon.

20 000 ton koldioxid om dagen motsvarar under ett år ungefär 7 miljoner ton koldioxid. Det är tre gånger mer koldioxid än Islands hela befolkning emitterar och motsvarar ungefär en åttondedel av Finland hela årsutsläpp, räknat som koldioxidekvivalenter.