Klotillustrationerna har gjorts av professorn i fysisk geografi Ole Humlum på basis av dataleverantören GISS. Kloten visar månadens medelavvikelse från medeltalet 2008–2017.

Het, torr sommar

Sommarens samtalsämne var värmen och torkan, och statistiken bekräftar att fyra av månaderna maj-september 2018 i fråga om medeltemperatur låg betydligt över genomsnittet.

Av de observationsstationer, som Meteorologiska institutet ger rapporter för månadsvis, ligger Pelmaa i Seinäjoki närmast Katternötidningens spridningsområde. Statistiken här visar för maj 4,5 grader över, juni 0,3 grader under, juli 4,3 över, augusti 2,1 över och september 2,2 över medelvärdet för jämförelseperioden 1981–2010.

2017 var situationen omvänd, av motsvarande fem månader var fyra kallare än jämförelsevärdet, medan en (september) var varmare.

Sett över hela Finland var särskilt maj och juli varma. Juli blev vad gäller genomsnittstemperaturen för hela Finland den varmaste som uppmätts, 19,6 grader, 0,4 grader över den tidigare rekordmånaden juli 1941.

Sommarens högsta temperatur i Finland, 33,7 grader, noterades i Klemetsö, Vasa, den 18 juli.

Antalet dagar med minst 25 graders värme någonstans i Finland var 64, näst mest sedan denna statistik började föras 1960.

Nederbörden var i Pelmaa i maj 12 millimeter, i juni 63, i juli ingen alls, i augusti 78 och i september 35 millimeter. Lokalt har som bekant långvarig torka haft svåra konsekvenser för lantbruket.

Några slutsatser om väderförhållandena globalt kan inte dras utgående från ett så litet område som Finland, som bara utgör ungefär en 1500-del av jordens yta.

Globalt var temperaturen under perioden maj-september enligt satellitmätningsserien UAH för maj 0,18, juni 0,21, juli 0,32, augusti 0,19 och september 0,14 grader över jämförelsevärdet 1981–2010.

Det kan nämnas att det väderfenomen som mest av alla påverkar den globala temperaturen, ENSO (El Niño – Southern Oscillation) i Stilla havet, under perioden har varit i en svag värmefas. Mot den bakgrunden är den globala temperaturen påfallande låg.

Enligt UAH är den linjära trenden för temperaturökningen efter 1979, då satellitmätningarna fick regelbunden karaktär, 0,13 grader per decennium, alltså 1,3 grader på hundra år.