Tretton vill bli vd för Kronoby Elverk, berättar styrelseordföranden Johan Byggmästar.
Johan Svenlin

God skörd i rekryteringen

Kronoby elverk

Det blir byte på vd-stolen i början av nästa år, när Glen Ahlskog kommit upp i pensionsåldern. I mitten av september gick ansökningstiden ut för den utannonserade vd-tjänsten och intresset var stort.

”Vi fick in tretton ansökningar och är mycket nöjda över att det fanns så många goda kandidater. På senare tid har tyngdpunkten på ekonomin ökat, så det är en tillgång att den blivande vd:n har kunskaper i både teknik och ekonomi”, säger Johan Byggmästar, styrelseordförande för Kronoby elverk.

Han beskriver bolagets dagsläge som väldigt bra, men påpekar att det finns utmaningar inom branschen på sikt.

”En viktig fråga är hur vi ska producera el i framtiden. För ett enskilt bolag är det svårt att göra stora investeringar i elproduktion, men tack vare att vi hör till Katternögruppen blir vi delägare i olika kraftverk genom gemensamma satsningar.”

Den nya vd:n väntas bli utsedd under hösten och kommer att gå ett par månader parallellt med avgående vd.

”Glen har lovat att ställa upp och göra övergången så smidig som möjligt”, säger Johan Byggmästar.