”Service- och underhållskostnaderna är minimala för fjärrvärmekunder”, säger Jonas Asplund.
Karolina Isaksson

Fjärrvärme hett när stöd beviljas

Herrfors

Husägare som byter ut oljeuppvärmning mot miljövänligare system, som fjärrvärme, kan nu få ett statligt stöd på 4 000 euro. Kampanjen inleddes i början av september och enligt miljö- och klimatminister Krista Mikkonen syftar den till att skynda på omställningen till en koldioxidneutral cirkulär ekonomi.

På Herrfors ser man positivt på initiativet och står beredd att koppla in nya fjärrvärmekunder både i Jakobstad och Ylivieska.

”Det statliga bidraget täcker ungefär hälften av installationskostnaderna. Vår nyckel-i-handinstallation kostar drygt 8 000 euro för kunder som bor förhållandevis nära våra fjärrvärmenät”, säger Jonas Asplund, utvecklingschef för fjärrvärme på Herrfors.

Investeringen blir lönsam på sikt, eftersom förbrukningskostnaderna för fjärrvärme är betydligt lägre. Enligt Asplunds uträkning, som baserar sig på de senaste årens oljepriser omkring 1 euro/liter, gör en husägare med en årsförbrukning på 2 500 liter brännolja en inbesparing på cirka 900 euro per år genom att byta till fjärrvärme, vilket motsvarar cirka 35 procent av uppvärmningskostnaderna.

”Största vinsten är dock att man får en modern energikälla som är miljövänlig, pålitlig och trygg”, säger Jonas Asplund.