Antti Kettu förbereder Vetelin Energias biokraftverk för en expansion i fjärrvärmenätet.
Karolina Isaksson

Nätet för fjärrvärme växer i Vetil

Vetelin Energia

I september inleddes grävarbeten för att utvidga Vetelin Energias fjärrvärmenät. Det är bland annat affärsfastigheten Passeli i Vetils centrum som ska anslutas till nätet.

”Fjärrvärmenätet är nu nio kilometer långt och kommer att ha utökats med 550 meter när det pågående projektet är klart”, säger Antti Kettu, vd på Vetelin Energia.

Passeli-fastigheten ägs av kommunen, som är den största enskilda fjärrvärmekunden i Vetil. Bland Vetelin Energias fjärrvärmekunder finns både offentliga och privata kunder. Ett knappt hundratal fastigheter är nu anslutna till fjärrvärmenätet i Vetil, som togs i bruk 2008. Värmen produceras året runt i den större pannan från 2012, under vintern backar den mindre pannan från 2008 upp fjärrvärmeproduktionen.

”Bränslet består till största delen av flis som vi köper in från ett pålitligt nätverk av lokala leverantörer”, säger Antti Kettu.

Den nya slingan i fjärrvärmenätet kommer att kopplas in i god tid innan vinterkylan slår till.