De gamla kanalerna om fjärrvärmeavbrott upphör under hösten och all information kommer att gå över till sms-tjänsten.
Karolina Isaksson

Kolla sms för besked om fjärrvärmen

Herrfors

Kunder som berörs av avbrott i Herrfors fjärrvärmedistribution kommer från och med hösten att få besked om det i form av textmeddelanden. Det krävs dock att kunden registrerar sitt mobiltelefonnummer via Herrfors webbplats www.herrfors.fi. Där loggar man in med förbrukningsplats och kundnummer, uppgifter som man också hittar på sin egen faktura.

Även den som har tagit i bruk Herrfors app behöver registrera sitt mobilnummer.

”Med hjälp av SMS når vi ut med våra meddelanden till alla som har mobiltelefon, det är ett mer heltäckande system än de kanaler vi använt hittills”, säger Jonas Asplund, utvecklingschef för fjärrvärme på Herrfors.

Avbrott planeras in i samband med kopplingsarbeten, som i första hand sker under sommarhalvåret. För fjärrvärmekunden innebär ett avbrott att det inte kommer varmvatten ur kranen och att värmeelementen svalnar.

”Oplanerade avbrott sker väldigt sällan, men när de inträffar är det en fördel om vi snabbt kan nå alla kunder via SMS”, säger Jonas Asplund.