Henry Nygård, docent i historia, skriver Kronobys hundraårs­historik.
Gun-Marie Wiis

Historik över de första hundra åren

Kronoby elverk

Under fjolåret fyllde Kronoby elverk etthundra år, men festligheterna fastnade då i pandemirestriktionerna. Nu pågår arbetet med en historik för att uppmärksamma det gångna seklet.

”Kronoby elverks historia följer ganska mycket de allmänna trenderna som gällt vid olika tidpunkter i landets historia”, säger Henry Nygård, som anlitats som författare.

Genom att följa elbolagets historia får man en bild av hur livet såg ut i regionen under olika perioder.

”Det var kvarnarna som började bjuda ut elförsörjning för drygt hundra år sedan. Då användes el främst för belysning och kunderna debiterades utifrån hur många lampor de hade”, berättar han.

Liksom många andra elbolag inleddes verksamheten inom ett andelslag och övergick efter en tid i kommunal ägo för att få en stabilare ekonomi. På 1930-talet skedde flera framsteg som gjorde eldistributionen säkrare.

”Man kan då se en teknisk utveckling, med bland annat isolerade ledningar. Åskan var fortfarande ett stort problem och många transformationer brann upp.”

Boken beräknas komma ut inför elbolagets 101-årsdag i juni.