Från vänster Janne Öhman, Matthias Schumacher från Andritz Hydro, Janne Forsbacka och Jesper Blomqvist.
Nykarleby Kraftverk

Nykarlebys montörer eftertraktat gäng

Vem ringer man när det behövs skicklig personal för vattenkraftsinstallationer? Åtminstone turbintillverkaren Andritz slår en signal till Nykarleby Kraftverk.

Under slutet av fjolåret bidrog energichefen Janne Öhman och två montörer med sin kompetens för att installera två nya turbiner i Kuhankoski nära Jyväskylä. Under våren gör de en session till på en dryg vecka.

”Vårt eget gäng synkade mycket bra med Andritz representanter, när vi installerade den nya turbinen här i Nykarleby för ett par år sedan. Därför frågade de om vi nu kunde bistå dem, mot skälig ersättning”, berättar Tony Eklund, vd på Nykarleby Kraftverk.

Projektet i Kuhankoski är mycket omfattande och uppdelat i fyra steg. Styrkan från Nykarleby medverkade i steg två och har nu blivit tillfrågad om att även delta i steg fyra, som kommer att genomföras under hela andra halvan av 2022.

”Det är förstås roligt att vår kompetens uppskattas, men tyvärr måste vi avböja vidare medverkan. Vår dagliga verksamhet här i Nykarleby kräver att vår personal är på plats, och vi kan inte avvara ett halvdussin personer under en så lång period”, säger Janne Öhman.