Carl-Johan Nylund ser ett växande elbehov i Oravais.
Karolina Isaksson

Ny elstation i grevens tid

Herrfors

I mitten av november, två dagar innan vinterns första köldknäpp slog till med temperaturer kring minus 15 grader, togs helrenoverade Oravais elstation i bruk.

”Det var i grevens tid, eftersom belastningen på elnätet var mycket hög just då. Sedan vi kopplat in den nya elstationen har vi haft ytterst lite störningar i elnätet”, säger Carl-Johan Nylund, regionnätsdirektör på Herrfors.

Elstationen ligger invid Oravais fabrik, där bland annat Orapac har sin produktion. Ett par kilometer därifrån reser sig Storbackens vindpark med sju vindmöllor, modell större. Storbacken har en egen transformator för inmatning av sin produktion i stamnätet, men Nylund räknar med att elnätet kommer att behöva stärkas upp ytterligare inom en överskådlig framtid.

”Här på Oravais elstation har vi planerat så att det finns utrymme och kapacitet att bygga en transformator till av samma mått. Det är tänkbart att en stor industri eller en vindpark i något skede vill koppla ihop sig med den här stationen.”

Den gamla elstationen på samma ställe var ihopbyggd av delar från olika decennier, främst 1960- och 1970-talen. Nu är de ersatta bland annat med ställverk från Veo och automationssystem från Arcteq, båda Vasabaserade företag.