Vattenkraftverken kräver kontinuerligt underhåll underhåll, konstaterar Benjam Wärn.
Karolina Isaksson

Finnholm fick full effekt

Herrfors

Efter ett avbrott på drygt två år har turbin 2 vid vattenkraftverket i Finnholm nu åter tagits i bruk. Turbinen skickades till Tjeckien, där den fått en grundlig genomgång, medan generatorn servats i Uleåborg. Under tiden har turbin 1 hållit i gång produktionen vid Finnholm.

”Projekttiden fördröjdes delvis på grund av pandemiläget i Tjeckien. Turbintillverkaren har många internationella kunder och montörerna har varit fullt upptagna även med andra projekt, men nu har vi båda maskinerna i gång i Finnholm”, säger Benjam Wärn, driftingenjör på Herrfors.

Under vintern har även kraftverket i Kattilakoski genomgått en grundrenovering. Det startas upp igen under vårvintern, lagom till vårflödena. Näst på tur står Björkfors, där turbin 1 har stått stilla sedan i somras.

”Vi har prioriterat Finnholm och Kattilakoski och därför har vi inte ännu kommit i gång med reparationen i Björkfors. I Långfors och Herrfors har våra vattenkraftverk gått på som normalt”, säger Benjam Wärn.