Det nya vattenkraftverkets turbin lyftes på plats sommaren 2019.
Nykarleby Kraftverk

Två år med två kraftverk

Nykarleby Kraftverk

Det har gått två år sedan det nya 2,1 MW-vattenkraftverket körde i gång i Nykarleby vid sidan om det äldre 4,5 MW-kraftverket.

”Den nya maskinen har fungerat väl och har gett oss den funktionalitet vi eftersträvade i form av bättre reglerbarhet och ökad produktion”, berättar kraftverks-vd:n Tony Eklund.

Han konstaterar att produktionen i slutändan är beroende av nederbördsmängden och tillrinningen till älven. Då tillrinningen minskar under kalla vintrar och torra somrar, kommer kraftverkets reglerbarhet till nytta. Genom att höja och sänka vattenytan ovanför dammen inom de tillåtna gränserna kan man styra elproduktionen till de timmar då elbehovet är störst.

Tanken var att Nykarleby Kraftverk, efter att det nya kraftverket stod klart, skulle förnya det gamla kraftverkets automation till samma nivå som hos det nya. Först försenades saken dock av den internationella komponentbristen, och när automationsskåpet äntligen anlände till Nykarleby vid årsskiftet, framgick att det hade skadats i transporten.

”Så nu fortsätter vi med den gamla automationen och väntar på den nya. Det gäller tydligen att ha mycket tålamod i den här branschen. Något som vi lärde oss då vi byggde det nya vattenkraftverket, som försenades flera år som följd av besvär och byggtekniska utmaningar”, säger Tony Eklund.