Ingvar Kulla ser nya förvaringsmöjligheter.
Karolina Isaksson

Olikfärgade taksidor på nya hallen

Esse elektro-kraft

En ny förvaringshall på 660 kvadratmeter har under vintern rests vid Esse Elektro-Krafts huvudkvarter.

”Det är det första exemplaret någonsin som Best Hall tillverkat med ena halvan av taket i vitt och den andra halvan i en annan färg”, berättar Ingvar Kulla, vd på Esse Elektro-Kraft.

Orsakerna till det tvåfärgade taket är både estetiska och praktiska. På den långsida som vetter mot huvudbyggnaden är halltaket mörkgrått för att harmonisera med den mörka färgskalan. Den vita halvan mot öster släpper in naturligt ljus.

”Vi har ett kontinuerligt varuflöde med linjebyggnadsmaterial som mår bra av att vara under tak i väntan på installationsarbeten. Det handlar främst om kablar, transformatorer och tillbehör.”

Den största delen av nätutbyggnad och underhåll utförs under sommarhalvåret, men vintern lämpar sig för vissa typer av underhållsarbeten.

”Vi har till exempel lättare att utföra stolpbyten på åkrar när marken är frusen. Då kan vi arbeta utan att förstöra odlingar”, säger Ingvar Kulla.

Den kontinuerliga granskningen av ellinjer som går genom oländig vinterterräng utförs med hjälp av snöskoter.