Mötet som förändrade allt

Men detta var bara en första liten öppning i det enorma arkiv av information som gamla genfragment innehåller. En vild forskningsjakt har följt, där frågan både för Svante Pääbos forskningsgrupp och andra forskargrupper har gällt dels att få tag på så mycket DNA-material som möjligt från neandertalben, dels att få ut så mycket information av DNA-materialet som möjligt.

Med de växande kunskaperna har teorier bekräftats och förkastats. En av Svante Pääbos upptäckter (2002) gäller att neandertalarna har samma ”språkgen”, FOXP2, som den moderna människan. Med andra ord: ett starkt stöd för att neandertalarna hade ett avancerat tal.Ett mål blev snart att rekonstruera neandertalarnas genom i sin helhet, alltså organismens samtliga gener, med all den ärftliga information som där finns kodad.
2010 publicerade Svante Pääbos forskargrupp två banbrytande studier. I den första fick han vederlägga sig själv:

  • Människor med ursprung i dagens Europa och Asien – men inte i Afrika – har ärvt 2–3 procent av sitt DNA från neandertalarna.
  • Mitokondrie-DNA från ett lillfinger hittat i en grotta i Altaibergen i Ryssland visar spår av ytterligare en människotyp (döpt till Denisovamänniskan). Bland annat melanesier härstammar delvis från Denisovamänniskan.

Nästa överraskning var att papuaner, förutom inslag av neandertal-DNA, även bär på 4,8 procent Denisova-DNA. Hela sju procent av papuanernas DNA kommer från nu utdöda människoformer.

Helt utdöda är de alltså inte. Européer är som sagt i genomsnitt till 2–3 procent neandertalare och ytterligare till någon liten del Denisovamänniskor.

 

Detta raserar samtidigt föreställningen att Homo sapiens invandrat till Europa direkt från Afrika. Uppenbarligen tog vi en sväng genom Ostasien innan vi anlände hit. På den vägen träffade vi Denisovamänniskor och fick barn med dem.

En analys publicerad i mars i år tyder på att vår människosort före ankomsten till Europa under minst tre perioder haft genutbyte med neandertalare och under en period med Denisovamänniskor.

På vägen från Afrika har vi långsamt bytt färg på hud, hår och ögon som en anpassning till det kalla klimatet här norröver.

Långt före oss utvandrade också neandertalmänniskornas föregångare från Afrika. I något skede isolerades de i Europa och utvecklades för kanske 250 000 år sedan till det vi numera kallar neandertalare. När vi anlände hit, var detta alltså neandertalarnas land sedan 200 000 år. De är de verkliga européerna.

 

Vad hände genom mötet mellan dem och oss?

Säkert ledde kontakten till både fredligt umgänge och aggressiv konkurrens. Det vi vet är att neandertalarna till sist försvann och vi tog över. Teorierna är många om varför just vi blev överlevarna.

Olika studier ger olika besked om när neandertalarna dog ut. Längst levde de kvar i södra Spanien, de senaste fynden av dem uppskattas vara omkring 22 000 år gamla. I vart fall levde moderna människor och neandertalare parallellt under tusentals år, och måste ha varit väl medvetna om varandras existens.

Intressant är att mötet mellan de två människosorterna sammanfaller med en kulturexplosion: det blev vanligt att smycka sig och göra avbildningar. Kontakten med de andra, främlingarna, väckte frågan om ens egen tillhörighet och identitet.

De andra liknar oss, men är samtidigt olika. Det är klart att sådant kan få en att undra vem man egentligen är själv.

A hyperrealistic figure of a neanderthal child looking at its reflection in the water is displayed in the new Neanderthal Museum in the northern Croatian town of Krapina February 25, 2010. The Neanderthal Museum opened last week and was built on the site where scientists have found the greatest concentration in Europe of Neanderthal remains, the bones, skulls, tools and other effects of an extinct offshoot of mankind who inhabited parts of Asia and Europe until 30,000 years ago. Picture taken February 25, 2010. To match Reuters Life! NEANDERTHAL-CROATIA/MUSEUM REUTERS/Nikola Solic (CROATIA - Tags: SOCIETY)

Vem är jag? En neandertalflicka ser sin bild i vattnet.
Bild: REUTERS/Nikola Solic
TEXT: Svenolof Karlsson BILDER: Max Planck-intitutet/Scanpix, REUTERS/Nikola Solic