Slovaken Maros Sefcovic, till höger, EU:s energikommissionär, i aktion i Bryssel. Till vänster EU-parlamentets starke man i industri- och energiutskottet, Jerzy Buzek, tidigare polsk premiärminister.
Bengt Magnusson

Ny roll för elnätsföretagen

EU:s energikommissionär utlovar finfina affärsmöjligheter för Europas energisektor.

Mycket byråkratiskt arbete kring energiunionen har utförts bakom EU-kommissionens kulisser. Det märktes på det kanske viktigaste energimötet i Bryssel 2016: ENTSO-E:s (stamnätsoperatörernas europeiska organisation) ”vintermöte” den 8 december.

På mötet lät EU:s energikommissionär Maros Sefcovic höra av sig i stor stil. Han är en lysande estradör, med den övertygande stjärnsäljarens alla kännetecken.

Budskapet inför Bryssels energielit var att den nya marknadsdesign man skissar på i EU-kommissionens så kallade vinterpaket skapar finfina affärsmöjligheter för energisektorn (”om ni bara gör som jag säger”):

Här är Sefcovics fem säljargument:

– Ni borde behandla konsumenterna inte bara som era kunder, utan även som era affärspartners. Kom ihåg, de kan också sälja energi tillbaka till er, och till konkurrenskraftiga priser.

– Ni kunde ha mycket bättre kvalitet i era kundtillgängliga datamängder, för att därigenom kunna kartlägga kundernas behov och förbättra era tjänster och er kostnadseffektivitet.

– Ni kan rida på den nya vågen av digitala landvinningar. Den fjärde industriella revolutionen handlar precis om detta: med hjälp av Big Data skapas smarta tjänster.

– Några av de största bolagen på Nasdaq har i dag mycket få fysiska tillgångar; i stället tillhandahåller de digitala tjänster, nödvändiga för det moderna samhället.

– Data och energiautomatisering kommer att stärka era varumärken.

 

Maros Sefcovic förespeglade en ”New Deal” för kunderna och pekade på de förändringar som kan skönjas på distributionssidan:

”Mellan transmissionsföretagen och slutkunderna finns en mycket viktig länk, elnätsföretagen. Det är anledningen till att vinterpaketet även fokuserar på förhållandet mellan de systemansvariga och elnätsägarna, och vill säkerställa att det finns en strukturerad och konstruktiv kommunikation mellan dessa två.”

Men frågan är om de europeiska energimarknaderna, trots stjärnförsäljaren Sefcovic, kommer att ta till sig alla hans fina visioner, i ett läge när hela EU-projektet är satt under lupp, med stundande val i medlemsländer som Nederländerna, Frankrike och Tyskland.

Den 17 februari inleder Sefcovic en lång roadshow till EU:s medlemsländer för att sälja in sina visioner. ”Alla ska med”, deklarerade han vid mötet i Bryssel.

TEXT: Bengt Magnusson