EU vill ett, men medlemsländerna gör något annat, enligt EU-kommissionens toppchef Marie Donnelly.
Bengt Magnusson

Subventioner slår sönder marknaden

EU vill få till stånd en gemensam inre marknad för el, men detta hämmas av de beslut om energikällor som fattats av de enskilda medlemsstaterna.

Marie Donnelly, en av de högsta tjänstemännen i EU:s energidirektorat, är chef för avdelning C som handlägger förnybart, energieffektivisering och frågor om utveckling och forskning. Hon är irländska och känd för sin frispråkighet.

”En normal marknad fungerar så att de minst lönsamma konkurrenterna helt enkelt försvinner. Men detta är inte fallet på Europas kraftmarknad, där ineffektiva företag är statligt subventionerade av politiska skäl”, sade hon nyligen på ett seminarium i Bryssel.

Tvärtom står EU nu inför ännu en ny stödform, kapacitetsmekanismer, förklarade hon och hänvisade till beslut i flera länder om stöd för kol- och gaseldade kraftverk, för att dessa ska fungera som backup för sol- och vindkraft.

”Jag ska vara brutalt ärlig: mycket av kraftmarknaden var redan statligt finansierad. I Norge gäller det vattenkraften, den byggdes inte på marknadsvillkor. Kärnkraftsystemet, det har vi egentligen aldrig kunnat få någon verklig information om, men statsstödet var betydande.”

Marie Donnelly vill framöver diskutera med EU-länderna om att avbryta subventionerna för ”mogna förnybara energikällor”, som landbaserad vindkraft och solceller. De är på god väg att bli konkurrenskraftiga jämfört med fossila bränslen, om de inte redan är det.

På ENTSO-E:s möte kommenterade Marie Donnelly klyftan mellan vad Bryssels energielit spekulerar och vad den enskilda energikunden faktiskt vet:

”Kunden förstår – ingenting! Och kunden bryr sig egentligen inte ett dugg om hur och varför kraften kommer till uttaget i väggen. Ställ er i kraftindustrin tre frågor: Hur når ni kunderna? Vad ska de informeras om? Vad erbjuder ni dem?”

”Vad vi från kommissionen framför allt vill med vinterpaketet är att rasera regleringsmässiga hinder för ert agerande. Varsågoda och sätt i gång!”

TEXT: Bengt Magnusson