En av många långtradare som inte klarade vintervädret i Bulgarien, några kilometer från gränsen till Turkiet den 11 januari i år.
Hristo Rusev/NurPhoto, Getty Images

Verkligheten tog över

Medan EU-kommissionen arbetar för att sy ihop en skapelse som ska ”sätta energikunden i centrum” och skydda medborgarna mot allehanda hot, händer saker också ute i verkligheten.

Vintern runt Svarta havet har varit ovanligt kall och energibehovet har ansträngt ländernas produktionsresurser till det yttersta. Med det har en bärande idé i energiunionen – att medlemsländerna ska hjälpa varandra – testats.

Exempelvis var elbehovet i Bulgarien 7 700 MW under de mest kritiska timmarna kring den 10 januari. Det var rekord för den senaste 20-årsperioden. Temperaturen i landet låg på minus 20 grader, snöstormar orsakade strömavbrott i mer än 770 bulgariska tätorter. I det kritiska läget begärde Bulgarien brådskande import av el från grannlandet Rumänien.

Men i Rumänien pendlade temperaturen samtidigt mellan minus 15 och minus 30 grader. Elbehovet översteg 9 500 MW, och gasanvändningen slog ett historiskt rekord med 74 miljoner kubikmeter/dag. Just då blev det nödvändigt att stoppa leveranserna från ena reaktorn (706 MW) i landets kärnkraftverk Cernavodă till stamnätet, efter att tung blötsnö blockerat ledningarna.

Den rumänska energiministern Florian-Toma Petcu meddelade att ingen elexport skulle ske, och att man i Bulgarien fick klara sig på egen hand. Den enkla lärdomen är att i kritiska situationer vinner egenintresset.

TEXT: Bengt Magnusson