Vetelin Energia har uppdaterat sin närvaro på nätet.

Tydlighet viktigast på hemsidan

Vetelin Energia
I maj fick Vetelin Energias webbplats en synlig förnyelse. Projektet med bolagets webbreform hade just börjat när Antti Kettu tog över som vd och rodde det i hamn.

”Utgångspunkten var att vi ville ha tydlighet. Våra kunder ska snabbt och enkelt hitta det de söker och få informationen på ett lättfattligt språk”, berättar han.

På framsidan finns bolagets utbud av varor och tjänster väl synliga, allt från elavtal och fjärrvärmeabonnemang till elinstallationstjänster och det kompletta Nordic Sunrise-solenergipaket. Ikoner och knappar gör det lätt att orientera sig på webbplatsen. Innehållet är inte statiskt utan lever med utbud och efterfrågan.

”Det sker en kontinuerlig utveckling av innehållet. Dagligen kommer det till något nytt, ofta efter förslag från kunder eller vår egen personal som märker att vi kunde komplettera innehållet”, säger Antti Kettu.