Nina Högberg ger gärna goda råd om innehållet i avbrottslådan.

Avbrottslåda underlättar vid kris

Nykarleby Kraftverk
Vår bekväma livsstil bygger på att försörjningen av el, vatten och data fungerar. I Östra Finland och andra delar av landet har befolkningen på glesbygden på senare år testats hårt av hårt väder, och erfarenheterna har gjort att krisberedskapen där har ökat. Nu går Nykarleby Kraftverk ut till sina kunder för att informera om hur de kan förbereda sig inför oväntade händelser.

”I vår strategi ingår att vi ska förbättra beredskapen för olika typer av krislägen. Vi har haft ett informationstillfälle för kunder med fähus och farmer, senare i år kommer vi att ordna ett evenemang riktat till hushåll”, berättar Tony Eklund, vd för Nykarleby Kraftverk.

I foldern Beredskap för krislägen har bolaget samlat ihop konkreta tips för olika nödsituationer. Där kan man också få tips om vilka saker det lönar sig att packa ner i hemmets avbrottslåda.

”Den bör innehålla det mest nödvändiga för en situation när strömmen gått, mobilnäten slocknat och vattenkranen sinat”, säger Nina Högberg, kommunikationsassistent på Nykarleby Kraftverk.

TEXT: Karolina Isaksson