Jonas Asplund är nöjd med den nya reservpannan.

Måttbeställd panna redo att testas

Herrfors
Fjärrvärmenätet i Jakobstad har fått en ny backup för situationer när produktionen på Alholmens Kraft har störningar eller ligger nere. Den gamla oljepannan i Östanpå, som tidigare eldades med tjockolja, har ersatts med en ny och effektiv oljepanna, som ligger vägg i vägg och drivs med lättolja som bränsle.

”De årliga drifttimmarna blir ganska få så länge inget oförutsett händer på Alholmens Kraft, men det är en långsiktig investering som ger en pålitlig reservkapacitet. Herrfors har några små oljepannor runtom i staden som börjar bli till åren komna, och den här, tillsammans med pannan på Sikören, kommer på sikt att ersätta dem”, förklarar Jonas Asplund, utvecklingschef för Herrfors fjärrvärme i Jakobstad.

Den nya pannan har en effekt på 12,5 megawatt, vilket motsvarar cirka 600 oljepannor för egnahemsbruk. Vecka 40 kommer den att sättas på prov för att Herrfors driftcentral och fjärrvärmepersonal ska lära känna den ordentligt.

”Vi kommer bland annat att gå igenom automationssystem och testa prestandan, för att se att den verkligen klarar av det som leverantören har lovat. Det borde inte vara några problem eftersom den är byggd baserat på våra behov”, säger Jonas Asplund.

TEXT: Linda Tallroth-Paananen