Allt större energianvändning

Mellan 1971 och 2019 ökade den totala användningen av energi på jorden – för transporter, uppvärmning, el och annat – med ungefär 165 %, från 230 till 606 EJ (exajoule, dvs. 1018 joule). Andelen fossila bränslen minskade från 86,6 till 80,9 %, de förnybara energislagen ökade från 12,9 till 14,1 %. Av det stod vind och sol 2019 för 2,2 %. En joule motsvarar det arbete som krävs för att producera en watt effekt kontinuerligt under en sekund. Eller mer vardagligt: ungefär den energi som krävs för att lyfta ett litet äpple en meter rakt upp.

 


Bild: IEA