Minskad andel fossilel

Från 1971 till 2019 mer än fyrdubblats världens elanvändning, från omkring 6 000 TWh till 27 000 TWh. Andelen fossila energikällor för elen minskade från 74 till 63 % (oljan gick från 21 till 3 %, kolet från 40 till 37 %, naturgasen från 13 till 24 %). Kärnkraften ökade från 2 till 10 %. De förnybara energikällorna, med biomassa som den största, ökade från 23 till 26 %. Sett till volym, och inte andel, ökade alltså användningen av alla energislag för elproduktion stort, utom oljan. I Finland 2020 producerades 15 % av elen fossilt.

 


Bild: IEA, Finsk Energiindustri