Wikipedia

Porot kaihtavat tuulivoimaloita

Porot eivät pidä tuulivoimasta, näin Uppsalassa toimivan Ruotsin maatalousyliopiston tutkimuksen mukaan. Tutkija Anna Skarin on kollegoineen seurannut porojen liikkumista niiden gps-pantojen ja papanajälkien avulla, ja he ovat voineet todeta porojen kaihtavan tuulivoimalaympäristöjä.

Porot saattavat siirtyä muualle jo pelkästään tuulimyllyille talvisin aurattavien teiden vuoksi, ja silloin ne eivät hyödynnä laiduntaan optimaalisesti, Anna Skarin toteaa haastattelussa.

Hän uskoo, että Ruotsin Piitimen lähelle Markbygdeniin suunnitellulla valtavalla tuulivoimahankkeella – peräti 1100 tuulivoimalaa laajalle tunturialueelle – on mittavat seuraukset porotaloudelle.

”Kannattaa muistaa, että tuulivoimatoiminta jatkuu vuosikausia”, hän sanoo.

Tutkijat havaitsivat porojen vasonta-alueella Malån paliskunnassa ja talvilaidunalueella Vilhelminan pohjoisessa paliskunnassa porojen hakeutuvan alueille, joissa ne eivät nähneet eivätkä kuulleet tuulivoimaloita.

Anna Skarin huomattaa valtion, tuulivoimayhtiöiden ja poronhoitajien välisten kiistojen ja tuomioistuinkäsittelyjen lisääntyneen viime vuosina merkittävästi.

”Samaan aikaan tuulivoiman vaikutuksia poronhoitoon on tutkittu erittäin niukasti. Meillä ei ole objektiivisia peruskriteereitä, joilla voisimme helposti arvioida tuulivoimaloiden mahdollisia kielteisiä vaikutuksia ja niiden vähentämiseen tähtääviä toimenpiteitä”, hän toteaa tutkimusraportissa.