Nokea Himalajalla.

Jakinuloste sulattaa jäätiköitä

Jakkien ulosteista, eli siis jakinlannasta, pääasiassa lähtöisin olevat nokihiukkaset peittävät Himalajan–Tiibetin sisäosien jäätiköitä ja osin sulattavat niitä. Vuoriston paikallisväestö on perinteisesti käyttänyt polttoaineena jakinlantaa.

Tämä käy ilmi Nature Communications -lehdessä julkaistusta ruotsalais-kiinalaisesta tutkimuksesta. Noen alkuperästä ei aiemmin ole ollut varmuutta.

Epätäydellisessä palamisessa muodostuva noki (Black Carbon) aiheuttaa paikoin merkittäviä ympäristöongelmia, sillä se nopeuttaa lumen sulamista lumipeitteisillä alueilla, kuten jäätiköillä ja Arktiksella.

Noen alkuperän selvittämiseen käytettiin Tukholman yliopistossa kehitettyä hiili-14-ajoitukseen perustuvaa menetelmää. Tutkimuksen mukaan suurin osa Etelä-Himalajassa havaitusta noesta on peräisin Pohjois-Intiasta, Pohjois-Tiibetin noki on lähtöisin Kiinan päästöistä, ja vuoriston sisäalueiden noki on pääasiassa peräisin paikallisväestön harjoittamasta jakinlannan poltosta.

Mielenkiintoista kyllä, valtaosa koko alueen noesta on peräisin biomassan poltosta, kun taas loput johtuvat hiilestä ja öljystä. Sähköntuotannon laajentaminen olisi siis tehokas keino nokipäästöjen vähentämiseen.

 

webb_karta

Kartan pylväät osoittavat noen alkuperän: biomassa (vihreä), hiili (ruskea) ja öljy (musta).

 

webb_jak

Tiibetiläinen jakki.