Saudiarabiska Höspänningsledningar.
Wikipedia

STUK bygger saudisk kärnkraftssäkerhet

Saudiarabien har valt Finlands strålsäkerhetscentral STUK som samarbetspart när landet nu går in i en storsatsning på kärnkraft.

Saudiarabiens befolkning har ökat åttafaldigt sedan 1960, från 4 till 33 miljoner människor, och ekonomin har utvecklats våldsamt. Till exempel är köpkraften per capita numera klart högre än i Finland.

I takt med detta har även energibehovet ökat snabbt. 2015 producerades 338 TWh el i landet av olja och gas, och elbehovet beräknas öka med 6–8 procent om året under lång tid framåt. Bland annat det är bakgrunden till att Saudiarabien, trots sina stora olje- och gastillgångar, beslutit storsatsa på kärnkraft.

Närmare bestämt ska sexton stora reaktorer med sammanlagd effekt på 17 gigawatt byggas i landet under de kommande 20–25 åren. Som förberedelse har en mängd avtal ingåtts med världens kärnkraftsaktörer. En anbudsprocess för de två första reaktorbyggena inleddes i höstas.

Utöver det planerar Saudiarabien en rad småskaliga kärnkraftverk, vilkas huvudsyfte blir att avsalta havsvatten. Även solceller med en installerad effekt på 40 gigawatt planeras till 2040.

En viktig del av Saudiarabiens satsning handlar om att bygga upp en oberoende strål- och kärnsäkerhetsmyndighet. En diskussion med STUK om hjälp med detta inleddes 2014, i september i fjol offentliggjordes att parterna skrivit avtal i saken.

”Inom samarbetet fokuserar vi på att utarbeta lagstiftning och säkerhetskrav, utbyggnad av myndighetsorganisationen och utbildning av personal samt att skapa en modell för myndighetstillsyn i Saudiarabien”, berättar STUK:s generaldirektör Petteri Tiippana.

STUK har internationellt ett gott rykte och grundade 2016 bolaget STUK International Oy för export av säkerhetskunskap.