Cajsa Sahlström har jobbat inom energibranschen sedan 2009.
  ”Jag halkade in lite av en slump. Jag visste inget om elenergi då, så jag såg det som något kortvarigt. Med tiden har jag insett hur intressant elbranschen är, det blir aldrig tråkigt och speciellt nu är det ju ett väldigt hett ämne”, berättar hon.
Simone Åbacka

Cajsa har koll på elen

Fast eller rörligt elpris? Det är den stora frågan just nu både för privathushåll och företag. Cajsa Sahlström, elförsäljningschef på Herrfors, hjälper kunderna att välja det som passar dem bäst.

Det är bråda dagar på elförsäljningen nu. Cajsa Sahlström har jobbat inom energibranschen sedan 2009, men inte upplevt en liknade situation på elmarknaden.

”Det kommer ovanligt mycket samtal från kunder som funderar på vilken typ av avtal som passar dem bäst. Vi sätter oss in i deras situation, analyserar deras elbehov och erbjuder olika lösningar”, förklarar hon.

I april tillträdde hon på Herrfors som elförsäljningschef inriktad på företagskunder. Det är en bred kundgrupp med väldigt olika behov.

”För en del företag utgör energikostnader en stor del av budgeten och för andra en mindre andel. Men dagens elpriser påverkar alla.”

Elavtal består av många olika komponenter och kunder får välja vilken grad av risk som de är beredda att ta. Vissa tecknar avtal på ett år, andra på två år och en del vill undvika att binda sig till ett fast pris.

”Avtal med börspris har blivit svartmålade i medierna, men de kan faktiskt vara de mest förmånliga för vissa kunder, beroende på deras verksamhet. Storkunder har större möjligheter att välja dynamiska avtal. En del företag kan ställa om sin produktion till timmar på dygnet när elpriset är lägre, men det finns också många som inte kan rubba sina rutiner”, säger Cajsa Sahlström.

Hur instabilt prisläget är berättas närmare på annan plats i tidningen.

”Under många år var vi bortskämda med jättelåga priser och en stabil marknad. Nu har vi vilda svängningar och det är mycket svårare att förutspå hur marknaden kommer att utvecklas inom den närmaste tiden.”

 

Cajsa Sahlström ser en tydlig roll för Herrfors att spela på den nationella elmarknaden.

”Vår slogan Liten men flexibel förklarar bra hur vi agerar. Vi är ett lokalt bolag som välkomnar kunder från hela landet. Under min korta tid på bolaget har jag kunnat konstatera att Herrfors verkligen bryr sig om sina kunder.”

Hon har också noterat att allt fler kunder från hela landet skickar offertförfrågningar.

”Det märks att företag nu konkurrensutsätter sina elavtal i högre grad än förut. Vi har en växande kundkrets på orter som ligger långt ifrån Herrfors kärnområde.”

 

Cajsa har själv ett elavtal med spotpris, vilket gör att hon styr sin elkonsumtion hemma till de timmar på dygnet när prisnivån är lägre på elmarknaden.

”Jag bor i höghus och behöver inte fundera på uppvärmning, men jag är noga med att släcka lampor. Disk- och tvättmaskinerna kör jag vanligtvis i gång sen kväll eller till och med på natten. På ett sätt skulle det vara bra om alla hade börspris på el, så skulle medvetenheten om den egna förbrukningen öka.”

I medierna spekuleras över vinterns tillgång på el under perioder när efterfrågan är som störst. Enligt ett scenario kan det bli aktuellt att elnät släcks ned när efterfrågan överskrider utbudet.

”Jag tror att medierna överdriver riskerna för elavbrott. Det är fullt möjligt att tillfälliga nedsläckningar blir nödvändiga, men då genomförs de planerat och kontrollerat så att enskilda områden har ett avbrott på ett par timmar.”

”Jag tror att elen kommer att räcka till. Vi får hoppas på en varm och blåsig vinter och att Olkiluoto 3 kan köras på full effekt”, säger Cajsa Sahlström.

TEXT: Johan Svenlin