Det ska vara kul på jobbet

HERRFORS

I slutet av 2015 tillsatte Herrfors en ny personalchef, eller HR-chef som det populärt kallas. Ekenäsbördige Jan Höglund fick jobbet och han lyser av iver att komma i gång.

”För mig är det viktigt att man har en passion för sitt arbete. Det ska vara en betydande del av livet, men det får inte heller ta över”, sammanfattar han.

Han ser Herrfors som en trygg och ansvarsfull arbetsgivare där samhörigheten är stark.

”Eftersom det inte funnits någon person med helhetsansvar över HR-frågor finns det ändå en del nytt att bygga upp. Det syns också spår av fusionen med Jakobstads Energiverk och till mina uppgifter hör att bygga upp en gemensam företagskultur.”

Som tidigare elitsatsande tiokampare är han van att arbeta målinriktat. Numera tävlar han i oldboysklassen och däremellan tränar han juniorer i friidrott. Bli inte förvånade om Herrfors ordnar friluftsdag på sportplanen för personalen i år.

 

sid55_bild1

NYREKRYTERAD. Jan Höglund ansvarar för personalfrågorna på Herrfors.