Digitala kartor berättar mer

ESSE ELEKTRO-KRAFT

Energimyndighetens krav på mer detaljerade uppgifter från landets elnät har satt fart på digitaliseringen. Så också i Esse.

”Det har varit en arbetsdryg uppgift eftersom jag gått igenom varje enskild ellinje. I vissa fall har jag varit tvungen att kontrollera kartan med verkligheten ute i terrängen”, säger Simon Kanckos.

Han har utfört digitaliseringen och är nu inne på slutrakan. Digitaliseringen innebär också att kartbasen hålls dagsaktuell.

”Tidigare har vi fått uppdateringar en gång per kvartal från bolaget som skött vår kartarkiv. Nu kommer vi att få ständigt uppdaterade kartor.”

För kunderna betyder det att elavbrott kan åtgärdas snabbare när elbolaget nu har mer detaljerad information.

”Vi hittar störningar snabbare med digitala kartor. Det finns inget sjukhus i vårt område, men det finns prioriterade kunder som har vårdapparatur hemma. De måste få elförsörjningen tryggad också när väderförhållandena är hårda.”

 

sid54_bild2

UPPDATERING. ”Nu vet vi mera om vårt nät”, säger Simon Kanckos.
Bild: Karolina Isaksson