Ny central för elmontörer

HERRFORS

Det ekar tomt i Jakobstads Energiverks gamla fastighet på Victor Schaumanesplanaden. Sedan fusionen mellan energiverket och Herrfors har de nya Herrforsarna under året flyttat dels till Campus Allegro, dels till fastigheten på Storgatan som tidigare tjänade som Katternögruppens huvudkontor.

”Före jul hade vi fått alla linjemontörer och fjärrvärmemontörer installerade på Storgatan 8. Där har vi byggt upp en ny central för Herrfors underhållsstab och den bärbara utrustning som montörerna använder. De tunga pjäserna finns på lagret i Östanpå”, berättar Glenn Vikström, arbetsledare på Herrfors.

Att tömma det gamla huset, som i tiderna också inhyste stadsbastun, har krävt en stor insats. Energiverket hade samlat på sig en hel del material sedan inflyttningen 1901 och den tekniska utvecklingen har som bekant gått framåt.

”Vi har gett en del föremål till museum och behållit en del historiska klenoder inom Herrfors, men det mesta har transporterats till återvinningsstationen.”

sid55_bild2

NYTT KAPITEL. Glenn Vikström har röjt upp efter flytten.