Under samma tak. Driftcentralen har flyttat in till huvudkontoret i Campus Allegro. ”Det är bekvämt att ha nära till Katternös övriga experter”, säger Mikael Sundström.
Karolina Isaksson

Ring så fixar vi!

I Katternögruppens gemensamma driftcentral finns det alltid minst en expert på plats. Jouren på driftcentralen får in larm vid elstörningar, exempelvis när ett fallande träd knäckt en luftledning.
”När en linje blir kall räknar datasystemet ut vilka transformatorer som är utan el. Då kan vi också ringa in vilka områden som har elavbrott och se över möjligheterna att sätta in reservmatning, medan skadan åtgärdas”, förklarar Tommy Bäck.
Driftcentralen har nyligen flyttat in till Campus Allegro och på senare tid upprustats med både ny hårdvara och mjukvara.
”Vi har tagit i bruk flera nya datasystem som förbättrat kommunikationen mellan våra egna enheter. I år ska vi ta i bruk nya system som öka servicen till kunderna”, säger Mikael Sundström.
Trots automatövervakningen av elnätet och kraftverken finns det ännu ett behov av felrapporteringar från kunderna via telefon. Driftcentralen har åtta telefonnummer inkopplade, varav tre interna och fem ut till kunderna.
”Vi vill vara tillgängliga för våra kunder just då när de behöver hjälp. När man drabbas av elavbrott är det ingen stor tröst att ringa till ett callcenter, som skickar ärendet vidare till någon som tar itu med problemet på måndag.”
När man märker att man har elavbrott lönar det sig att först kolla den egna huvudsäkringen.
”Om hela bostadsområdet är mörkt vet vi oftast redan om det, men om grannen har el och de egna säkringarna är hela, så bör man ringa oss och rapportera.”
På landsbygden är elavbrott vanligare än i tätorter, där de flesta numera är anslutna med jordkabel.
”Det händer ändå att fåglar, katter eller ekorrar smiter in i transformatorer och orsakar kortslutningar i områden med jordkabel. Eller att någon är oförsiktig med grävskopan”, säger Pekka Oja, jour på driftcentralen.

TEXT: Johan Svenlin BILDER: Karolina Isaksson