El och värme under samma tak

VETELIN ENERGIA

Från årsskiftet gick de kommunalt ägda aktiebolagen Vetelin Sähkölaitos och Vetelin Lämpö ihop till ett nytt bolag, Vetelin Energia. Verksamheterna för el och värme fortsätter som förr under det nya bolaget och inga personalminskningar är planerade.

”Vi har samarbetat på flera sätt tidigare, men nu har vi också slagit ihop bokföring, administration och jourverksamhet. Det förenklar för vår ägare, Vetil kommun”, förklarar Juha Kauppinen, tidigare vd för Vetelin Sähkölaitos och numera vd för Vetelin Energia.

Som elleverantör betjänar Vetelin Energia drygt 2 000 hushåll. Fjärrvärmenätet i Vetil började byggas 2007 och förutom kommunens skolor och kontorsbyggnader är nu ett sextiotal kunder anslutna till den åtta kilometer långa värmeslingan.

”Lokala bränslen står för en stor del av värmeproduktionen. På vintern eldar vi i huvudskak med flis och på sommaren med torv”, säger Antero Tikkakoski som fungerat som vd för Vetelin Lämpö och fortsätter med administrativa uppgifter i det nya bolaget.

 

sid54_bild4

ENERGIFUSION. Antero Tikkakoski och Juha Kauppinen fortsätter samarbeta i det nya bolaget Vetelin Energia.