Tommy Sassila har en ny assistent i dataprogrammet Alma.
Karolina Isaksson

Driftjournalen blir digital

Esse Elektro-Kraft AB

Ett vattenkraftverk behöver sin regelbundna service för att vara i toppskick, vare sig vattenflödena är höga eller låga. Det ska bytas olika filter, oljor och reservdelar med en viss frekvens. Det krångliga är att frekvenserna är olika för olika delar. Vissa saker ska bytas ut en gång per år, andra två gånger per år. Reservdelar ska beställas i god tid innan det är dags att byta. Esse Elektro-Kraft AB har nu tagit i bruk dataprogrammet Alma, som håller koll på allt detta.

”Det här underlättar vårt arbete otroligt mycket. Tidigare hade vi allt i en mapp som uppdaterades för hand. Någon behövde ständigt checka almanackan så att byten gjordes vid rätt tidpunkt”, säger Tommy Sassila som ansvarar för bolagets tre vattenkraftverk.

Kraftverken genomgår grundlig service vart tredje eller vart femte år och står då stilla några dagar.

”För produktionen och maskinernas hållbarhet är det absolut nödvändigt att göra så mycket som möjligt av servicearbetet kontinuerligt så att vi slipper oplanerade avbrott”, konstaterar Tommy Sassila.

Alma kommer också att användas för motsvarande ändamål inom bolagets eldrift.