Ylivieska behöver större fjärrvärmekapacitet, konstaterar Tommi Salo.
Karolina Isaksson

Ny scrubber ger renare utsläpp

Från och med inkommande höst kommer fjärrvärmen från värmeverket i Ylivieska att bli både renare och resurseffektivare. Kraftverkets ägare Oy Perhonjoki Ab har fattat ett investeringsbeslut om en rökgasscrubber, som kommer att höja effekten i fjärrvärmesystemet och samtidigt minska svavelutsläppen med över 90 procent.

”Satsningen görs för miljön och för att staden växer. Allt fler kunder ansluter sig till fjärrvärmenätet, och därför behöver vi öka kapaciteten”, säger Tommi Salo, kraftverkschef på Herrfors i Ylivieska.

Det är en lönsam satsning, både för miljön och för ekonomin. Investeringen på cirka tre miljoner euro beräknas ha betalat igen sig inom fem år.

”Bränsleåtgången kommer att bli betydligt mindre, samtidigt som värme från rökgaserna tas tillvara och ger tilläggseffekt för fjärrvärmeproduktionen.”

I maj inleds grävarbeten och under sommarmånaderna byggs anläggningen upp. Enligt tidtabellen kommer rökgasscrubbern att tas i bruk i september, när nästa kalla period inleds.

TEXT: Johan Svenlin