Krister Wikström väntar på att få koppla in flera hus i Lepplax.
Karolina Isaksson

Redo för nybyggare i Lepplax

Kronoby Elverk

Invånartalet i Lepplax väntas växa när det nya bostadsområdet, som breder ut sig längs Lillhagavägen, blir befolkat. På området finns 32 tomter för egnahemshus, parhus och radhus planerade, varav en del har den grundläggande infrastrukturen, inklusive elförsörjningen, på plats.

”Ett hus är under uppbyggnad och har blivit inkopplat i elnätet, men nu väntar vi på att byggandet ska komma igång också på de övriga tomterna så att vi får koppla in dem”, säger Krister Wikström, nätchef på Kronoby elverk.

Det nya bostadsområdet får sin elförsörjning genom en splitterny jordkabel som dragits från Lepplax by. Dessutom har en ny fjärrstyrd frånskiljarstation placerats några hundra meter därifrån.

”Elstationen och jordkabeln ger en säker distributionen ut till det nya området och ger också en säkrare elförsörjning till den äldre bebyggelsen här i närheten. Dessutom kan den användas så att vi ger reservmatning till vår nätgranne Herrfors-Nät, om man där får störningar i sina elnät och vice versa”, säger Krister Wikström.