Vetelin Energia får en ny VD inom kort.
Karolina Isaksson

Ny VD på gång i Vetil

Vetelin Energia

Under våren kommer en ny vd att ta över på Vetelin Energia. Rekryteringsprocessen startade i december 2018 och är i februari inne i slutskedet. Kring månadsskiftet februari–mars blir det klart vem som ska efterträda Juha Kauppinen, som varit vd sedan februari 2012.

”Vi har fått in hyfsat med ansökningar och kandidaterna har genomgått tester och intervjuer för att vi ska hitta den mest lämpade personen. I det här skedet kan jag inte berätta mer än så”, säger Erkki Lassila, styrelseordförande som hållit rekryteringsprocessen.

Bolaget har under de senaste åren vuxit, både vad gäller affärsgrenar och personal. Vid årsskiftet 2015–16 fusionerades Vetelin Sähkölaitos Oy och Vetelin Lämpö Oy till Vetelin Energia. Fjärrvärmenätet i Vetil öppnades 2016 och i fjol förvärvades bolaget Oy Kontaktor Ab, som utför elinstallationer, främst i Vasaregionen.

Moderbolaget Vetelin Energia har tolv anställda och ägs till hundra procent av Vetil kommun, medan dotterbolaget Kontaktor har 25 anställda.