Klotillustrationerna har gjorts av professorn i fysisk geografi Ole Humlum på basis av dataleverantören GISS. Kloten visar månadens medelavvikelse från medeltalet 2011–2020. Meteorologiska institutet i Finland använder referensvärdet för 1981–2010.

Varm sommar

Vårmånaderna 2021 låg temperaturmässigt nära det genomsnittliga. Sommaren blev den varmaste i Finland sedan 1937.

Vare sig man minns våren som kall eller varm kan man luta sig mot fakta. Riktigt kalla perioder följdes åt av varma, vilket sammantaget gav en vårtemperatur för hela landet på nära det genomsnittliga eller något högre.

Högsta apriltemperaturen, 18,0 grader, uppmättes under tre dagar på olika håll i landet. Den temperatur 18,3 grader som annonserades ut den 19 april vid Kronoby flygplats visade sig vid efterhandsgranskning vara felaktig.

I landets norra del fanns vid ingången till maj fortfarande ovanligt mycket snö, i Kenttärova i Kittilä 83 centimeter.

I maj uppmättes 30,8 grader den 19:e i Pötsönvaara i Ilomants, men rejält kalla perioder drog ned temperaturen för månaden till långtidsmedeltalet.

Juni och juli blev sedan två mycket varma och soliga månader. Junitemperaturen för hela landet var rekordhöga 16,5 grader i genomsnitt, 0,3 grader mer än det tidigare junirekordet från 1953.

Totalt såg Finland i juni 25 dagar med högsommarvärme (25 grader eller mer), det största antalet för juni under de 60 år som dygnsmaterialet finns digitaliserat, dvs. sedan 1961. Högsta junitemperaturen, 33,6 grader, uppmättes den 22 juni i Koitsanlahti i Parikkala.

Även juli var alltså mycket varm och solig, i klass med den julimånad vi upplevde i Österbotten 2018. Månadens högsta temperatur, 34,0 grader, uppmättes i Asemantaus i Heinola den 15 juli.

Sammanlagt uppmätte mätstationen i Anjala 25 grader eller mer hela 31 dagar i sträck, 18 juni – 18 juli, de längsta sammanhängande så varma perioden under de 60 åren med digitaliserade data.

I slutet av juli bröts trenden, då det mestadels torra högtrycksbetonade vädret följdes av återkommande lågtryck. Augusti kom därför att präglas av regn och en enda högsommardag, nämligen i Anjala och Vederlax de 13:e, 25,7 grader.

Sammantaget blev sommaren, månaderna, juni – augusti, den varmaste i Finland sedan 1937.