De tre reaktorerna i Olkiluoto sedda från vattentornet i Raumo.
Wikipedia

55 kärnreaktorer på gång i Europa

Enbart i Europa är 55 nya kärnkraftsreaktorer på gång, framgår av World Nuclear Associations landsrapporter.

Den kärnkraftsnegativa bilden byggs upp framför allt av Tyskland och grannarna i väst och syd: Schweiz, Belgien och Holland (med tillsammans tolv reaktorer i drift) och i norr av det officiella Sverige (med sex av tolv reaktorer kvar).

Alla har som följd av politiska beslut aviserat en total kärnkraftsstängning på sikt. Tyskland kan antas stå inför den största utmaningen genom att de sex kvarvarande rektorerna ska vara stängda senast i slutet av 2022, detta samtidigt som också kolkraften ska fasas ut senast 2038.

Som kontrast står grannlandet Frankrike, med 56 reaktorer i drift och 70 procent av elen från kärnkraften. Frankrike har en uttalad ambition att fortsätta framstå som en ledande kärnkraftsnation.

I samma riktning rör sig Storbritannien, där kärnkraften länge beskrivits som ett grönt energislag. En ökning av kärnkraftskapaciteten från dagens årsproduktion på nivån 60 TWh aviseras til nivån 100–160 TWh år 2050.

Nästan all denna kapacitet ska tillkomma genom stora nybyggen, som Storbritannien massivt stöder med statliga medel.

 

Även österut i Europa dominerar en positiv kärnkraftssyn. Till exempel planerar kolkraftslandet Polens sex stora lättvattenreaktorer, efter en uppgörelse med EU som gör att landet kan räkna med 14 miljarder euro ur EU:s klimatomställningsfond. Med det garanteras alla kolkraftsanställda som mister jobbet livstidslön.

Söder om Polen har kärnkraftsländerna Tjeckien (sex reaktorer), Slovakien (fyra), Ungern (fyra), Bulgarien (två), Rumänien (två) och Slovenien (en) i dag tillsammans 19 reaktorer i drift. Alla utom Slovenien är på gång med byggen eller projektering av nya reaktorer.

Längre österut har Ryssland 31 reaktorer i drift enbart i den europeiska delen av landet. Åtta nya är i olika bygg- och projekteringsstadier för att tas i drift under 2020-talet, sex under 2030-talet och ytterligare tre utan tidsspecificering.

Belarus tog sin första reaktor i drift så sent som i november i fjol och en andra är långt på väg. Ukraina har femton reaktorer i drift, nybyggen är inte aktuella. Turkiet har sina fyra första reaktorer på gång för att tas i drift under 2020-talet.

Sammanfattat har Europa för närvarande 166 reaktorer i drift, medan 55 är under byggande eller aktiv projektering. Finland har som bekant fyra reaktorer i drift och två under uppförande, Olkiluoto 3 och Hanhikivi 1.