Statnetts nya koncernchef Hilde Tonne satsar på infrastruktur till havs.
Vattenfall

Norge går till havs

Den norska systemoperatören Statnett, motsvarigheten till Fingrid, satsar på att bygga ut infrastruktur som kan tjäna den framtida planerade utbyggnaden av elproduktion till havs.

Detta enligt den nya vd:n Hilde Tonne, som kort efter sitt tillträde även omorganiserar verksamheten rejält.

Statnetts prognoser pekar på att bottenfast vindkraft till havs blir lönsam före 2030. Vidare är enorma ”energiöar” under planering i Östersjön, det vill säga stora konstgjorda öar som ska husera vindkraft med tusentals vindmöllor och utgöra hubbar för exempelvis vätgasproduktion.

Till detta kommer projekt där Statnett elektrifierar landets olje- och gasinstallationer till havs. Ambitionen är alltså att försörja den norska oljeutvinningen med förnybar el.

Förutom att nya havsbaserade transmissionsnät krävs framöver, behövs mycket stora investeringar även i det landbaserade elnätet. Utgångspunkten är att det norska stamnätet precis som det svenska präglas av kapacitetsbrist och flaskhalsar, som inte minst höjer elpriserna.

Behovet av massiva satsningar späds ytterligare på av en mycket stor ökning av förfrågningar från aktörer som behöver nätanslutning, bland annat av industri som vill ställa om till elektrifierade processer.

Statnett bedömer att det norska elbehovet på 25 år kommer att stiga från dagens 140 TWh/år till 220 TWh/år.

Till saken hör att den norska elen är mycket eftertraktad i andra länder, då denna till över 90 procent producerats med vattenkraft.