Peter Nyman är nöjd med fräshjulet som kan plöja en halvkilometer kabelfåra per dag, året runt.
Karolina Isaksson

Förlängd säsong för jordkabel

HERRFORS

I maj när grävskopan kan komma ner i marken brukar årets första jordkabelprojekt inledas. I år kunde Herrfors koppla in årets första jordkabelprojekt redan i maj, trots den långa och kalla vintern. Orsaken var ett inhyrt fräshjul, som det finländska teknikföretaget Arrock utvecklat för att uppfylla det stora behov som finns hos landets elnätbolag.

”Sommarsäsongen är väldigt intensiv, och det är bra att vi kunnat utföra den här kabelsättningen i mars–april. Projektet ligger prismässigt på samma nivå som ett projekt som grävs under sommarmånaderna”, säger Peter Nyman, nätchef på Herrfors.

Det handlar om en sträcka på drygt fem kilometer mellan Skutnabba och Vallans farmområde, genom Vestergärdan. Björnvikens bostadsområde har hittills varit en blindtarm i elnätet, men nu är det också ihopkopplat från två håll.

Fräshjulet som är fäst bakpå en traktor plöjer en drygt 20 centimeter bred och 70 centimeter djup fåra.

”Erfarenheterna från det här testprojektet är goda, och det ligger nära till hands att vi anlitar entreprenören för nya projekt”, säger Peter Nyman.