Simon Kanckos och Tarja Häll har under våren gått igenom bolagets datahantering.
Karolina Isaksson

Kunddata där de hör hemma

Esse Elektro-Kraft AB
Ingen har kunnat undgå den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation), som trädde i kraft 25 maj i hela EU. Syftet med GDPR-reformen är att personuppgifter inte ska kunna missbrukas. Också på Esse Elektro-Kraft Ab har reformen inneburit en grundlig genomgång av arbetsmetoderna.

”Vi hade på förhand en vag uppfattning om vad som behövde åtgärdas, men nu har vi fått vår datahantering uppstrukturerad med hjälp utifrån”, säger Simon Kanckos som ansvarar för teknik på EEKAB.

Personalen har under våren varit engagerad i GDPR-processen och bolaget har nu generellt höjt kvaliteten på hanteringen av bland annat kunduppgifter och mätdata.

”Vi tror att våra kunder känner sig trygga när de vet att vi hanterar deras uppgifter med diskretion”, säger Ingvar Kulla, vd på EEKAB.