Han är en energisk person, Tuomo Haapalainen, ny planeringsingenjör på Vetelin Energia sedan januari i år.
Karolina Isaksson

Tuomo planerar för mer plask

Vetils simhall är en populär oas som lockar besökare från både Vetil och grannkommunen Kaustby. Nu är det tänkt att simhallen ska utvidgas, och elplaneringen har hamnat på Tuomo Haapalainens bord.

”Vetils idrottshall byggdes på 1980-talet och har senare byggts ut med en stor och en liten simbassäng. Nu ska det bli fler bassänger och en spiralformad rutschkana”, berättar han.

En simhall som miljö sätter sina krav på elplaneringen. Det är varmt och fuktigt och användningen av klor bidrar till slitaget på material.

”Med en värmekamera kan vi kontrollera att elledningarna är i gott skick utan att vi behöver borra sönder betongen. Värmekamerainspektion är en tjänst som vi också erbjuder åt våra kunder som vill kontrollera svåråtkomliga rör och ledningar.”

Planeringen av simhallsprojektet ska vara klar till hösten.

”Sedan hoppas vi att staten beviljar ett ekonomiskt stöd för byggprojektet. Annars blir det inte av.”

Tuomo har fått en flygande start på sitt nya jobb. Han började som planeringsingenjör på Vetelin Energia i januari och kom närmast från AL Design Oy, ett företag som installerar högspänningsledningar i Finland.

”Här på Vetelin Energia har jag fått sätta mig in i många nya saker. Jag har gått flera kurser, bland annat i brandsäkerhet.”

På hans bord ligger många andra saker än simhallsprojektet.

”Försäljningen av solenergipaket till privatkunder och företag har just kommit i gång, och intresset verkar vara rätt stort också här i vårt område. Vi håller på att utbilda vår egen personal som ska installera systemen hos kunderna och hoppas komma i gång med försäljningen under sommaren.”

TEXT: JOHAN SVENLIN