Skolan placeras mitt på åkern och kräver en del nya ellinjedragningar, säger Glen Ahlskog och Krister Wikström.
Karolina Isaksson

Väntar med spänning på skolan

KRONOBY ELVERK

Den nya lågstadieskolan som planeras i Nedervetil kommer att få sin elförsörjning genom splitternya elledningar. Skolbygget som beräknas påbörjas våren 2019 ligger på en plats där tre ellinjer möts. Luftledningarna kommer under året att ersättas av jordkabel.

”Vi drar en ny ledning genom skidstadion, över Klockarbacken. Det blir en hel del grävarbete, men vi räknar med att vi är borta från skidstadion i god tid innan snön faller”, säger Glen Ahlskog, vd på Kronoby elverk.

Samtidigt som högspänningsledningen dras kommer två transformatorer att stärka upp elnätet i området, som också omfattar bostadsområdet som planeras i Murik.

Allt blir nytt, förutom möjligen gatubelysningen som kommunen ansvarar för. Elkunderna kommer inte att beröras av arbetet i någon hög grad.

”Som vanligt bygger vi först det nya, och när det är inkopplat river vi det gamla”, lovar Krister Wikström, nätchef på Kronoby elverk.