Grön peak passerad

kurva2

 

Åren 2011–2012 nåddes en peak i investeringarna i ”grön” energi (clean energy) i Europa, enligt denna sammanställning av Bloomberg. Måttet är miljarder dollar per kvartal. Enligt en studie vid Massachusetts Institute of Technology har investeringar av riskkapitalister i grön energi visat sig ge mycket sämre avkastning än inom övriga hypade områden (it, biomedicin), bland annat för att man gett sig in på ett område, energi, som är moget och ofta välfungerande. Den nya trenden hos gröna intressen är att försöka övertyga pensionsfonder och andra stora förvaltare av gemensamma medel att investera i gröna projekt.