Gunther Koschnick, med mål att lyfta den tyska industrin till en version 4.0.

Likström för tysk industri?

Nu föranleder den tyska energiomställningen även ett forskningsprojekt (DC-Industrie), som ska undersöka förutsättningarna för den tyska industrin att övergå från den traditionella växelströmmen till likström.

Syftet är att ”omsätta energiomställningen i industriell produktion” och att samtidigt ”digitalisera energiförsörjningsarkitekturen”, enligt ett pressmeddelande.

”Här kommer Energiwende att möta industrin i dess version 4.0”, förklarar Gunther Koschnick, direktör vid det tyska centralförbundet för elektroteknik- och elektronikindustrin.

Bakgrunden är att kvaliteten på elen kraftigt försämras i takt med att allt större andel av den produceras med vind- och solkraft. Med likström i elnäten kan det tänkas att förutsättningarna för stabil elförsörjning av maskiner och anläggningar förbättras.

De facto använder vissa maskiner redan likspänning, vilket kräver särskilda frekvensomriktare, för att de ska kunna utnyttja växelströmmen.

I det treåriga projektet deltar ett tjugotal större tyska industriföretag och forskningsinstitutioner. Man ska i projektet även studera energilagring, metoder för återvinning av bromsenergi och intelligent styrning av elnäten.