Klotillustrationerna har gjorts av professorn i fysisk geografi Ole Humlum på basis av dataleverantören GISS. Kloten visar månadens medelavvikelse från medeltalet 2006–2015.

Blöt sommar

Den som bor i Katternöområdet är knappast överraskad av nederbördsstatistiken: månaderna juni–augusti 2016 var rekordartat nederbördsrika i Österbotten och Mellersta Österbotten och även i Lappland. Allmänt översteg nederbördsmängderna 300 mm, med Kenttärova station i Kittilä som officiell statistiketta med 449 mm nederbörd.

En riktigt blöt augustimånad hade Rimal, Korsholm, med 206,3 mm nederbörd. Mest nederbörd under ett dygn noterades i Kauppila by, Östermark, den 14 augusti med 74,7 mm.

I landets sydvästra delar var sommaren som kontrast något torrare än normalt.

Sommarens medeltemperatur landade på genomsnittsnivå. 35 dagar under perioden maj-augusti nådde temperaturen någonstans i landet minst 25 grader, också det genomsnittligt. Ovanligt nog nåddes 30 grader däremot inte en enda gång – närmast var det den 23 juni allra längst i norr, i Kevo, Utsjoki, med 29,1 grader.

Omkring 113 000 markblixtar noterades i Finland, något mindre än genomsnittet.

Globalt har medeltemperaturen under året kommit ner från den höga nivå som väderfenomenet El Niño drev upp den till i vintras. Enligt den brittiska HadCRUT4-serien visar temperaturtrenden globalt sedan januari 2003 en knappt mätbar ökning, omkring en hundradels grad Celsius, fram till augusti 2016.

Sommarsäsongens avsmältning av havsis över Arktis gav ett minimum på cirka 4,2 kvadratkilometer is, gott och väl en halv miljon kvadratkilometer över lägstanoteringen 2012. Tillväxten av isen inleddes rekordtidigt, den 9 september, och istillväxten har i september varit den snabbaste som någonsin uppmätts.

Baserat på mätningar från satellit tillväxte Grönlands is under det senaste observationsåret (september 2015 – augusti 2016) med omkring 200 gigaton – det motsvarar ungefär 200 kubikkilometer is. Samtidigt minskade isen genom kalvning ut i havet, volymen på denna hade den 30 september ännu inte rapporterats.