Sot i Himalaya.

Jakskit smälter glaciärer

Avföring från jakar, alltså jakskit, är ursprunget till en stor del av de sotpartiklar som täcker glaciärerna i de inre delarna av Himalaya-Tibet och som bidrar till att de smälter. Jakskit används traditionellt som bränsle av lokalbefolkningen i bergen.

Detta framgår av en svensk-kinesisk studie publicerad i Nature Communications. Tidigare har man inte varit klar över sotets ursprung.

Sot (Black Carbon) bildas vid ofullständig förbränning och är på sina håll ett betydande miljöproblem. Där marken är snötäckt, som på glaciärer och i Arktis, bidrar sotet till att snön smälter snabbare än den annars skulle göra.

Den metod som använts för att bestämma sotets bakgrund är kol-14-baserad och har utvecklats vid Stockholms universitet. Resultatet visar att det mesta sotet i södra Himalaya härstammar från norra Indien, medan sotet i norra Tibet mest kommer från kinesiska utsläpp och sotet i det inre av området främst från lokal förbränning av jakskit.

Intressant är att majoriteten av sotet sett över hela området kommer från förbränning av biomassa, medan resten härstammar från kol och olja. Med andra ord skulle utbyggd elproduktion vara ett effektivt sätt att minska sotutsläppen.

 

webb_karta

Staplarna på kartan visar sotets ursprung från biomassa (grönt), kol (brunt) och olja (svart).

 

webb_jak

Tibetansk jak.