Gör el av väggropar

På samma sätt som en bils bromsenergi kan tas tillvara kan också den rörelseenergi, som skapas då bilen kör på guppiga vägar, tas tillvara. Nu har biltillverkaren Audi tagit fram en teknik för det, avsedd för bilar med eldrift.

”Varje ojämnhet i vägen och varje kurva inducerar rörelseenergi i bilen. Den här energin tas i dag om hand av bilfjädringen och förloras i form av värme. Med de elektromekaniska stötdämpare [i stället för hydrauliska] som vi nu utvecklat kan vi i stället producera el, som bilen kan använda sig av, förklarar Audis utvecklingschef Stefan Knirsch i ett pressmeddelande.

 

Tekniken bygger på att en hävstång i takt med hjulen rör sig upp och ner och då överför rörelsen till en generator, som laddar bilens batterier. Vid försök har den genererade effekten varierat från 3 watt (jämn motorväg) till 613 watt (mycket guppig väg).

Tekniken förutsätter ett 48 volts elsystem och ska enligt plan introduceras i de hybridmodeller som Audi börjar tillverka nästa år.